Обобщение за развитието по инициативата Джереми през 2015г.

Ключови моменти за 2015 г.

  • Приблизително 840 милиона EUR в портфейл от кредити и капиталови инвестиции, което се преобразува в коефициент на ливъридж от 2,4 за всяко евро публични средства, предоставени чрез Инициативата JEREMIE;
  • Подпомагане на повече от 9000 отделни операции за финансиране на МСП;
  • Усвояване на средствата на Холдингов фонд ДЖЕРЕМИ (ХФД) – близо 100%;
  • Темпът на изплащане по Инструмента „Гаранции покриващи загуби на портфейл от заеми“ (ГПЗПЗ) доведе до ниво на усвояване от приблизително 94% към 31 декември 2015 г. По продукта бяха отпуснати общо 5010 кредита на стойност приблизително 340 милиона EUR;
  • Дейността по инструмент „Финансиране чрез поделяне на риска“ (ФПР) се ускори допълнително, като бяха отпуснати 3814 кредита за общата сума от 474 милиона EUR или 100% усвояване;
  • Общо 180 иновативни стартиращи предприятия, подкрепени от двата фонда за начално финансиране; създадени са повече от 600 работни места в приоритетни за правителството сектори като информационни и комуникационни технологии, софтуер и хардуер, медицински технологии и изделия;
  • 20 сделки с рисков капитал в начален етап и етап на разширяване, извършени от Фонда за рисков капитал и двата Фонда за съвместно инвестиране, като 7 от тях са извършени само през първата половина на 2015 г., а 8 – през втората половина.

Comments are closed.