Модернизация на медицинска лаборатория

Обща стойност на направената инвестиция: 236 704.33 лв. (121 025 евро)
Обща стойност на предоставените кредити, гарантирани по инициатива JEREMIE: 236 704.33 лв. (121 025 евро)

Основна цел на инвестицията:

Самостоятелна медико-техническа лаборатория – ЛП Естадент – Лабор ЕООД е създадена през 1991г. като семеен бизнес със специализация в областта на техническата дейност по производството на зъбни протезни конструкции по предписание на стоматолог. Зъботехническата лабораторията, където се осъществява дейността на предприятието, се намира в София и отговаря на най-новите изисквания за устройство и оборудване на подобни обекти. Признание за високото качество на продукцията на лабораторията е сътрудничеството с над 40 стоматологични кабинета в България, Белгия и Франция.

От 2011г. Самостоятелна медико-техническа лаборатория – ЛП Естадент – Лабор ЕООД изпълнява инвестиционен план за модернизация на своята материална база, като са реализирани ремонтни дейности на сградния фонд и са извършени стъпки за закупуване на ново оборудване. През февруари 2012г.  с кредит при преференциални ценови условия и намалени изисквания за обезпечение от УниКредит Булбанк АД с подкрепата на Гаранционния инструмент по инициатива JEREMIE предприятието доставя, закупува и въвежда в експлоатация уникално за България цифрово шлифовъчно и фрезовъчно зъботехническо оборудване. Инвестицията включва и придобиване на нематериални активи, като предприятието внедрява специализиран софтуер за позициониране и моделиране на зъбни коронки. За персонала на предприятието е осигурено обучение от страна на доставчиците на техниката и програмните продукти. Благодарение на постигнатите високи резултати предприятието печели отличието „Българска зъботехническа лаборатория с европейски измерения и инвестиции”, връчено от браншовата организация Асоциация на денталните дилъри в България.

Ползи от изпълнението на инвестицията:
- Увеличаване на производствения капацитет;
- Повишаване на производителността на процеса на изработка на продукцията;
- Подобряване на прецизността на изработката;
- Разширяване на производствената номенклатура посредством разработването на нови продукти.

Comments are closed.