Публикуван е анализ на JEREMIE инициативата

Анализ за JEREMIE е публикуван на страницата и е достъпен от секцията за теглене на заглавната страница или може да изтеглите директно от този линк.

Comments are closed.