Инвестиция в изграждане на многопрофилна болница

ИНВЕСТИЦИЯ “ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И  ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР “

Обща стойност на направената инвестицията: 5 946 307 лв. (3 040 298 евро)

Обща стойност на предоставения кредит, гарантиран по инициатива JEREMIE: 2,542,579 лв. (1,300,000 евро)

Сектор: Здравеопазване

 

 

 

 

 

Основна цел на инвестицията:

На площ от 13 дка е построена модерна болница, отговаряща на всички законови и нормативни изисквания с РЗП 5043 кв.м.

В МБАЛ са разкрити 5 отделения – вътрешни болести, хирургия, гастроентерология, ортопедия, анестезиология и интензивна лечение  със 137легла.

В отделението по вътрешни болести има 21 кардиологични,  нефрологични, хематологични и ревматологични  легла  и 33 гастроентерологични легла. Отделението разполага с 4 ендоскопски зали в които ще се провеждат високо технологични изследвания и начини на лечение.

Отделението по  анестезиология разполага с 6 легла и с необходимата апаратура за мониториране и поддържане на жизнените функции на пациентите.

Отделението по хирургия разполага с 51 легла и ортопедия – 26 легла с 5 операционни зали, модерно оборудвани за средно тежки и тежки операции включително и лапароскопски набори за “безкръвни” операции на тумори.

Болницата разполага с голям безплатен паркинг за 120 паркоместа.

Медицинският център (МЦ) включва съвременна лаборатория, микробиология, аптека, кръвна банка, ултрамодерен сектор за образна диагностика с компютърен томограф от най-висок клас, дигитален мамограф, дигитален графично-скопичен рентгенов апарат. В медицинския център  са разкрити кабинети за консултативни прегледи по вътрешни болести, гастроентерология, хематология, нефрология, ревматология, кардиология, нервни болести, хирургия, ортопедия, психиатрия.

Инвестицията в изграждането на МБАЛ-а и ДКЦ-то е подпомогната със заем, гарантиран по инициативата JEREMIE, в резултат на което условията по кредита, като изискуемо обезпечение, ниво на лихвения процент и таксите, свързани с кредита, са намалени.

Ползи от изпълнението на инвестицията:

  • Разширяване на капацитетa – открити са 5 нови отделения със 137 легла,
  • Въвеждане на нови продукти – обслужват се 62 клинични пътеки,
  • Увеличаване на приходите от продажби – благодарение дейността на болницата месечните приходи са достигнали 530 хил.лв./месец,
  • Разкрити са 160 нови работни места – 140 в МБАЛ и 20 в МЦ. 

 

Comments are closed.