Инвестиция в разшираване дейността на предприятие в мебелната индустрия

Обща стойност на направената инвестицията: 2 893 000 лв. (1 479 190 евро)
Обща стойност на предоставените кредити, гарантирани по инициатива JEREMIE: 2 525 000лв. (1 291 000 евро)

Основна цел на инвестицията:

Ирим ЕООД е създадена през 1990 г. с предмет на дейност производство и продажба на корпусна мебел. През тези години на развитие марката се утвърждава и заема престижно място на българския пазар. Продуктовата гама се разширява с производството на мека мебел и матраци. Изделията са разделени в следните групи: обзавеждане на офиси и хотели, кухни, спални, детски стаи и антрета. За стабилното присъствие допринася разработената дистрибуторска мрежа в цялата страна. Компанията предлага и реализира продукцията си чрез своите търговски партньори в над 200 магазина в цяла България. Фирмата разполага с две мострени зали в централната част на гр. Русе.

Ирим ЕООД постоянно разширява дейността си и модернизира производствената си база, закупувайки модерно високотехнологично оборудване. В тази връзка през месец май 2012г. ИРИМ ЕООД закупува недвижим имот в гр.Русе заедно с построените в него сгради. Имотът е в непосредствена близост със съществуващата мебелна фабрика на предприятието. Покупката, строително монтажните работи и адаптирането на недвижимия имот към нуждите на предприятието са финансирани с 3 кредита при преференциални ценови условия и намалени изисквания за обезпечение от УниКредит Булбанк АД с подкрепата на Гаранционния инструмент по инициатива JEREMIE. Необходимостта от увеличаване на производствените мощности се базира на разширената продуктова гама от изделия, които фирмата започва да предлага с цел да увеличи конкурентоспособността си.

Новата производствена база включва три основни помещения – склад за материали, производствен и опаковъчен цех. Разширяването на производствената база представлява своеобразна синергия с друг проект на предприятието със съфинансиране по Оперативна програма ”Конкурентоспособност“ за въвеждане на нова поточна линия , която също ще бъде разположена в новата производствена база.

Ползи от изпълнението на инвестицията:
- Увеличаване на производствения капацитет;
- Разкриване на 10 нови работни места;
- Съкращаване наполовина на времето за технологична подготовка на машините за производство;
- Увеличение на производителността посредством автоматизация на процеса;
- Подобряване на качеството;
- Намаление себестойността на произвежданите изделия;
- Увеличение на производствената номенклатура посредством разработването на нови продукти;

Comments are closed.