11.04.2012 – ЕИФ избра 2 фонда за рисков капитал за управлението на инициатива финансираща МСП на стойност 21 млн. евро.

11 април 2012г.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) избра Eleven и LAUNCHub да управляват финансов инструмент за подкрепа на предприемачеството и представяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund) с бюджет от 21млн. евро по инициативата JEREMIE в България.

Eleven ще управлява фонд с капитал от 12 млн. евро с цел да направи около 200 инвестиции в иновативни стартиращи бизнеси. Инвестицията в една компания от портфейла на фонда се очаква да бъде между 25,000 – 200,000 евро. В екипа управляващ фонда влизат доказали се професионалисти със значителен опит в сферата на дяловите инвестиции и рисковия капитал в България. Eleven е привлякъл Google, като технологичен партньор и Springboard – базирания в Лондон акселератор за стартиращи предприемачи, предоставящ първоначално финансиране и програма за менторство, като стратегически партньор за своята инициатива.

Другият избран фонд мениджър, LAUNCHub ще управлява фонд с капитал от 9 млн. евро фокусиран върху ИКТ, целящ да направи около 120 инвестиции през следващите 4г. Инвестицията в една компания от портфейла на фонда се очаква да бъде между 30,000 – 200,000 евро. LAUNCHub си партнира с най-големият фонд за предоставяне на първоначално финансиране и програма за менторство в Европа – Seed Camp, както и с института за предприемачество Cisco в България. В екипа на фонда влиза един от най-успешните предприемачи в ИКТ сектора в България – Любен Белов. 

Очаква се, че фондовете ще направят първите си инвестиции в стартиращи предприемачи през есента на 2012г.

Новият инструмент на ЕИФ за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране се състои от два  свързани компонента, акселератор (Accelerator) – предоставящ първоначално финансиране за изработване на прототип (първоначална версия) на продукта и сийд (Seed) компонент – предоставящ последващо финансиране на предприемачите успешно завършили фазата на акселератора, както и на други обещаващи стартиращи бизнеси. Създаденият инструмент е уникален за страните от региона и се очаква да спомогне на България да се установи като притегателно място за иновативни предприемачи от Балканския полуостров. 

С решението за избора на гореописаните фонд мениджъри ЕИФ приключи процеса на подбор по инструмента за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране, където бяха подадени 11 заявления за интерес. Решението бе взето след извършването на подробен анализ на множество критерии, използвайки експертизата на ЕИФ в сферата на фондовете за рисково финансиране изградена чрез инвестирането в над 370 фонда в Европа за последните 15г.    

Comments are closed.