Контакти

Офис на EIF в София

ул. Съборна 2А

София 1000

Телефон: (+359) 2 926 4 294

Факс: (+359) 2 926 4 299

EIF Luxembourg Headquarters

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Tel.: +352 2485 1

Fax: +352 2485 81301

 

Вижте картата в голям размер

Свържете се с нас