11.04.2012 – ЕИФ избра 2 фонда за рисков капитал за управлението на инициатива финансираща МСП на стойност 21 млн. евро.

11 април 2012г.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) избра Eleven и LAUNCHub да управляват финансов инструмент за подкрепа на предприемачеството и представяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund) с бюджет от 21млн. евро по инициативата JEREMIE в България.

Прочети още