Предимства на JEREMIE

Гъвкавост: Вноски от оперативните програми към Холдинговите фондове по JEREMIE ще могат да кандидатстват за междинно авансово плащане към Европейския фонд за регионално развитие, която дава на управляващите органи по-голяма гъвкавост при разпределянето на тези средства; алокираните средства по структурните фондове към холдингови фондове трябва да бъдат инвестирани в малките и средни предприятия до края на 2015 г.

Прочети още