За ЕИФ

Мисията на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) е да подкрепя европейските микро, малки и средни предприятия (МСП), като работи за подобравяне достъпа им до финансиране. ЕИФ опредумно разработва и финансира фондове за предоставяне на дялов капитал и гаранционни инструменти, които са специално насочени към този сегмент на пазара – МСП. С тази си роля, ЕИФ подпомага за постигане целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойна дейност, предприемачество, засилване на икономическия растеж и заетостта.

Прочети още