Инвестиция в разшираване дейността на предприятие в мебелната индустрия

Обща стойност на направената инвестицията: 2 893 000 лв. (1 479 190 евро)
Обща стойност на предоставените кредити, гарантирани по инициатива JEREMIE: 2 525 000лв. (1 291 000 евро)

Прочети още

Модернизация на медицинска лаборатория

Обща стойност на направената инвестиция: 236 704.33 лв. (121 025 евро)
Обща стойност на предоставените кредити, гарантирани по инициатива JEREMIE: 236 704.33 лв. (121 025 евро)

Прочети още

Инвестиция в изграждане на многопрофилна болница

ИНВЕСТИЦИЯ “ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И  ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР “

Обща стойност на направената инвестицията: 5 946 307 лв. (3 040 298 евро)

Обща стойност на предоставения кредит, гарантиран по инициатива JEREMIE: 2,542,579 лв. (1,300,000 евро)

Сектор: Здравеопазване

Прочети още