Bulpros привлече дялово финансиране от Blackpeak Capital

BULPROS и BlackPeak Capital обявиха придобиването на миноритарен дял, чрез увеличение на капитала на дружеството, от BlackPeak Capital и частен немски индивидуален инвеститор.

“BULPROS ще използва средствата, за да се развие по-нататъшното си присъствие и бизнес взаимоотношения на пазарите от Източна и Западна Европа и да засили позициите си в САЩ”, каза Ивайло Славов от компанията. Компанията възнамерява да разшири портфолиото си, като предложи нови услуги в сегмента на ИТ и BPO. В допълнение, BULPROS планира редица придобивания в Западна Европа и САЩ, за да подсили връзките с клиентите си в Югоизточна Европа и да разшири достъпа до нов кръгозор.

Comments are closed.