Годишен доклад 2015-16 на GEM Bulgaria за предприемачеството в България

Първият по рода си годишедн доклад 2015-16 на GEM Bulgaria бе публикуван през Октовмри 2016 г. на български и английски език. Докладът включва 6 казуси на български дружества.

GEM Bulgaria се подкрепя от Progress, Jeremie Bulgaria и Norway grants/Innovation Norway.

Прочети още

BlackPeak Capital съмвестно с PostScriptum Ventures инвестират в Software Group

BlackPeak Capital, фонд за съвместно инвестиране в компании в растеж фонд заедно с PostScriptum Ventures, група за рискови инвестиции, придобиха миноритарен дял в Software Group (Дружеството)Software Group, една от водещите световни специализирани ИТ разработчици на решения за доставка на институциите за микрофинансиране, кредитни съюзи, както и банки, обедини сили с BlackPeak Capital и PostScriptum Ventures, за да подкрепи текуща си стратегия за глобална експанзия. 

BlackPeak Capital и PostScriptum Ventures целят да подкрепят по-нататъшната глобална експанзия на дружеството, въз основа на вече изградената впечатляваща позиция на пазара. Секторът на финансовите услуги сега се опитва да улесни и осигури достъп на около 3 млрд хора по целия свят, които не ползват банкови услуги, а Software Group е водещ разработчик на решения за нуждите на глобалната индустрия за микрофинансиране. 

Прочети още

Годишна конференция DigitalK 2016

ДЖЕРЕМИЕ е ко-спонсор на технологичната конференция DigitalK, която се проведе 19-20 Май 2016 с участието на 2,000 души и е насочена към предприемачеството и иновациите. Конференцията е организирана от Икономедия и в нея взе участие представител на ЕИФ като говорител по време на откриването й.

Прочети още

Обобщение за развитието по инициативата Джереми през 2015г.

Ключови моменти за 2015 г.

  • Приблизително 840 милиона EUR в портфейл от кредити и капиталови инвестиции, което се преобразува в коефициент на ливъридж от 2,4 за всяко евро публични средства, предоставени чрез Инициативата JEREMIE;
  • Подпомагане на повече от 9000 отделни операции за финансиране на МСП;
  • Усвояване на средствата на Холдингов фонд ДЖЕРЕМИ (ХФД) – близо 100%;
  • Темпът на изплащане по Инструмента „Гаранции покриващи загуби на портфейл от заеми“ (ГПЗПЗ) доведе до ниво на усвояване от приблизително 94% към 31 декември 2015 г. По продукта бяха отпуснати общо 5010 кредита на стойност приблизително 340 милиона EUR;
  • Дейността по инструмент „Финансиране чрез поделяне на риска“ (ФПР) се ускори допълнително, като бяха отпуснати 3814 кредита за общата сума от 474 милиона EUR или 100% усвояване;
  • Общо 180 иновативни стартиращи предприятия, подкрепени от двата фонда за начално финансиране; създадени са повече от 600 работни места в приоритетни за правителството сектори като информационни и комуникационни технологии, софтуер и хардуер, медицински технологии и изделия;
  • 20 сделки с рисков капитал в начален етап и етап на разширяване, извършени от Фонда за рисков капитал и двата Фонда за съвместно инвестиране, като 7 от тях са извършени само през първата половина на 2015 г., а 8 – през втората половина.
Прочети още

Bulpros привлече дялово финансиране от Blackpeak Capital

BULPROS и BlackPeak Capital обявиха придобиването на миноритарен дял, чрез увеличение на капитала на дружеството, от BlackPeak Capital и частен немски индивидуален инвеститор.

“BULPROS ще използва средствата, за да се развие по-нататъшното си присъствие и бизнес взаимоотношения на пазарите от Източна и Западна Европа и да засили позициите си в САЩ”, каза Ивайло Славов от компанията. Компанията възнамерява да разшири портфолиото си, като предложи нови услуги в сегмента на ИТ и BPO. В допълнение, BULPROS планира редица придобивания в Западна Европа и САЩ, за да подсили връзките с клиентите си в Югоизточна Европа и да разшири достъпа до нов кръгозор.

Прочети още

Уолтопия приветства нови инвеститори в компанията

BlackPeak Capital, фонд за ко-инвестиране с фокус инвестиране в бързоразвиващи се български компании с лидерски позиции на местните и световни пазари, заедно с фонда China–CEE, фонд основан от China Exim Bank в партноьрство с други институционални инвеститори от централна и източна Европа, с фокус към идентифициране и партниране с динамични компании, придобиха дял в Уолтопия ООД. Това е първата инвестиция на фонда China-CEE в България и една от шестте инвестиции направени от BlackPeak Capital след стартирането  му през 2014 г.

Прочети още

Годишна конференция DigitalK 2015

ДЖЕРЕМИ е ко-спонсор на годишната конференция DigitalK, която се проведе на 21-22 Май 2015 г. с участието на над 1,500 души и е насочена към предприемачеството и иновациите. Конференцията е организирана от Икономедия и в нея взе участие представител на ЕИФ като говорител по време на откриването й.

Прочети още