За ЕИФ

Мисията на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) е да подкрепя европейските микро, малки и средни предприятия (МСП), като работи за подобравяне достъпа им до финансиране. ЕИФ опредумно разработва и финансира фондове за предоставяне на дялов капитал и гаранционни инструменти, които са специално насочени към този сегмент на пазара – МСП. С тази си роля, ЕИФ подпомага за постигане целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойна дейност, предприемачество, засилване на икономическия растеж и заетостта.

Общите нетни вложения на ЕИФ във фондове за дялово участие са в размер на над 6 млрд. евро към края на 2011 г. С инвестиции в над 370 фонда, ЕИФ е водещ играч на европейския пазар на дялов капитал, особено в сегмена на високите технологии и този на предприятие намиращи се в ранен етап от своето развитие. Към края на 2011 г портфейла на ЕИФ от предоставени гаранции възлиза на над 7,6 милиарда евро инвестирани в приблизително 220 операции, което позиционира организацията, като един от големите гаранционни фондове за МСП заеми в Европа.

Comments are closed.