27.07.2012 – Стартира процедурата за набиране на заявления за интерес от финансови посредници по инструмента предоставящ финансиране с елемент на споделяне на риска

Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) обявява покана за заявяване на интерес от финансови посредници, които да управляват инструмент предоставящ финансиране с елемент на споделяне на риска в рамките на инициативата JEREMIE. Крайният срок за подаване на заявления за интерес е 28 септември 2012 г.

 

Поканата е насочена към финансови посредници (банки), чрез които ЕИФ, като мениджър на Холдинговия Фонд по JEREMIE, ще инвестира средства в размер на 150 милиона евро в МСП под формата на заеми с преференциални нива на лихвен процент. Избраните финансови посредници ще отдават заеми към МСП (инвестиционни и оборотни), спазвайки условията за допустимост упоменати в поканата.

 

Пълното съдържание на поканата заедно с образците на заявления може да бъде видяно тук.

 

Потенциалните кандидати могат да задават въпроси относно финансовия инструмент на info.rbd@eif.org до предвидения за това краен срок 24 август 2012 г.

Comments are closed.