21.12.2012 – МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE

ЕИФ подписа споразумения с четири банки (Алианц Банк България, Първа Инвестиционна Банка, ПроКредит Банк и  Société Générale Експресбанк) по инициативата съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия (JEREMIE) с цел подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в България.

Посредством предоставеното финансиране по JEREMIE, четирите банки ще могат да отпускат заеми с намалени нива на лихвен процент от поне 50% на над 3,300 МСП в България, които търсят финансиране, за да подкрепят или разширят своя бизнес. Информяция за начините за кандидатстване за преференциални заеми по инициативата JEREMIE скоро ще бъдат обявени от избраните банки.

Инициативата JEREMIE  в България се изпълнява в рамките на Оперативна Програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” съфинансирана чрез европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Четирите избрани банки ще удвоят първоначално резпределения бюджет по инициативата в размер на 130 млн. евро и ще предоставят нисколихвено финансиране на българските МСП в общ размер на 260 млн. евро.

Коментирайки четирите сключени споразумения, главният изпълнителен директор на ЕИФ, г-н Ричард Пели каза: “Радостни сме да подпишем четири финансови споразумения в България за продукт, който беше създаден специално, като мярка в отговор на финансовата криза. Чрез подписаните споразумения МСП ще имат възможност да се възползват от кредити с ниски лихвени нива и намалени изисквания за обезпечение, което ще стимулира така нужните инвестиции и растеж”.

Чрез този нов продукт предоставящ финансиране с елемент на поделяне на риска, на четирите избрани банки ще бъде предоставено финансиране, което да бъде отдадено с преференциални условия към българските МСП, като банките са задължени да предават финансовите ползи по предоставеното финансиране на крайните бенефициенти в лицето на МСП. Подписаните споразумения финализират процеса започнал чрез публикуването през юли 2012г. на покана за заявяване на интерес от страна на финансови посредници, която привлече висок интерес от страна на български банкови институции, в резултат на което бяха подадени 17 кандидатури.  За да бъдат избрани финансови посредници, ЕИФ премина през няколко фази на оценка на подадените кандидатури, през които бяха направени детайлни оценки и анализ на кандидатурите въз основа на заложените критерии в поканата за заявяване на интерес.

Към момента ЕИФ разглежда възможността за подписване на допълнителени споразумения по този инструмент.

Comments are closed.