11.07.2013 – Райфазенбанк (България) е шестата банка, която ще отпуска нисколихвено финансиране на МСП

Европейският инвестиционен фонд подписа новo кредитнo споразумениe с Райфайзенбанк (България) ЕАД в рамките на инициативата JEREMIE в България, посредством което банковата институция ще може да отпуска кредити на малки и средни предприятия (МСП) в България на стойност поне 20 млн.евро с повече от 50% намаление на лихвените нива.

След сключването на споразуменията, бюджет от 165 млн.евро по нисколихвения продукт, изпълняван в рамките на JEREMIE, е на разположение на МСП в България посредством шест кредитни институции. Алианц Банк България, ПроКредит Банк, Първа Инвестиционна Банка, Райфайзенбанк (България), Сосиете Женерале Експресбанк и УниКредит Булбанк имат ангажимента да удвоят предоставения ресурс по JEREMIE, като по този начин предоставят 330 млн.евро кредити с ниски лихвени нива, намалени изисквания за обезпечение и намалени такси и комисионни на МСП. Информация относно кредитния инструмент по JEREMIE може да бъде намарен чрез банките партноьри или на интернет страницата на инициативата JEREMIE в България.

Коментирайки подписаните споразумения, заместник директорът на ЕИФ, Хубърт Котони, сподели: „Радостни сме да си партнираме с българското правителство, както и с изявени банкови институции за подпомагане кредитирането на българските микро, малки и средни предприятия, които срещат множество трудности в текущата икономическа обнстановка. Чрез подписаното споразумение, МСП ще имат достъп до кредитно финансиране със значително по-ниски лихвени нива, което от своя страна ще стимулира бизнес дейността и заетостта в страната.“

Последният продукт, изпълняван в рамките на инициативата JEREMIE и предоставящ финансиране чрез поделяне на риска, дава възможност за кредитиране на МСП с нива на лихвения процент намалени наполовина от стандарните в съчетание с елемент на поделяне на риска от страна на избраните шест банкови посредници. От началото на 2013г., откакто стартира продукта, вече са предоставени над

114 млн.лв (57 млн.евро) на над 450 МСП, под формата на заеми, със средно ниво на лихвения процент от 4%. 

Това е вторият инструмент, изпълняван в рамките на инициативата JEREMIE, който има за цел да улесни кредитирането на бизнеса чрез българските банки. По инициативата JEREMIE вече бяха отделени 60 млн.евро за структурирането на гаранционен инструмент, който е действащ на пазара от есента на 2011г. под името „Гаранции покриващи загуби по портфейл от заеми“, посредством които банките посредници (Обединена Българска Банка, ПроКредит Банк, Райфайзенбанк, СИБанк, УниКредит Булбанк) трябва да отпуснат като кредити с преференциални условия към МСП в България на обща стоиност пет пъти по голяма от бюджета по JEREMIE – 300 млн.евро. През последните 12 месеца банките посредници работещи по продукта са усвоили 66% от заложения бюджет, като са отпуснали над 3,200 кредита с преференциални условия на обща стойност от 390 млн.лв (200 млн.евро.) на МСП в България, включително и на стартиращи бизнеси.

Освен подкрепа на МСП чрез кредитни инструменти, инициативата JEREMIE също въвежда иновативни инструменти за дялов капитал, предназначени да увеличат дяловите инвестиции в български предприятия с висок потенциал за развитие. Фондовете за начално финансиране Eleven и LAUNCHub, които стартираха дейността си през последното тримесечие на 2012г., вече са инвестирали 4 млн.евро в 56 иновативни стартиращи компании, чрез което се затвърждава позицията на София, като притегателно място за стартиране на бизнес в Югоизточна Европа. Фондът за рисков капитал, NEVEQ II, също започна дейността си и има капитал в размер на 20 млн.евро, които да бъде инвестиран в иновативни компании в България, намиращи се в ранна фаза от тяхното развитие.

Comments are closed.