09.07.2012 – Близо 800 екипи с идеи кандидатстваха по двата фонда за начално финансиране, които стартираха в рамките на инициативата JEREMIE в България.

9 юли 2012г.

Близо 800 са кандидатствалите екипи с бизнес идеи по първите по рода си фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране, създадени по инициативата JEREMIE в България, изпълнявана в рамките на ОП „Конкурентоспособност“. Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven и LAUNCHub, които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през м. април 2012г.

Резултатите от първия прозорец на кандидатстване, който приключи в края на м.юни надминаха и предварителните очаквания на самите фонд мениджъри, както и на екипа на ЕИФ в София. Това се доказва освен с внушителния брой кандидатури, също и от факта, че около 1/3 от всички кандидатури са от чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от стратегическите цели на инструмента – да спомогне България да се утвърди, като притегателно място за иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите.   

След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробния преглед и селекция на изпратените кандидатури, като процесът ще има няколко етапа, последния от които е презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които взимат решение за инвестиране. Очаква се първите инвестиции в стартиращи предприемачи да се случат през есента на 2012г.

Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория прозорец за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на 2015г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE, прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над 300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.        

 

Comments are closed.