Home

Какво е JEREMIE?

JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна инициатива, инициирана от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия (МСП) в ЕС, чрез структурните фондове за периода 2007 – 2013 г.“

Прочетете повече

Какво предлага JEREMIE?

Инвестиционната стратегия на инициативата JEREMIE  предвижда балансирана комбинация от дългови инструменти и такива за дялов капитал, насочени към подобряване достъпа до финансиране на МСП в България, като по този начин се адресират съществуващите различия между търсенето и предлагането на инструменти от финансовия инженеринг.

Прочетете повече

Дългови продукти Прочетете повечеДялов капитал Прочетете повече

развитие по JEREMIE към 30.06.2016

Брой подкрепени МСП: 7,990

Стойност на инвестирани средства в МСП: 1.40 млрд. лв.

Брой подкрепени стартиращи компании: над 1,300

Брой подкрепени работни места в МСП: 158,287

Изтегляне

JEREMIE Представяне
JEREMIE Анализ